Normalen

Den enklaste og beste måten å skrive nynorsk på heiter nynorsk.org:

  • nynorsk.org-normalen er offisielt godkjend i alle samanhengar
  • nynorsk.org-normalen har berre ein skrivemåte for kvart ord
  • nynorsk.org-bøying er mest mogleg regelrett og lett å læra

Normalen er ikkje meint for dei som vil skape sitt personlege uttrykk, men for alle andre:

  • nynorsk.org er perfekt til samarbeid der alle må skrive likt
  • nynorsk.org er perfekt for elevar og studentar som lærer nynorsk grammatikk
  • nynorsk.org er perfekt for dei som berre skriv nynorsk av og til
  • nynorsk.org er perfekt for utlendingar som ikkje kan byggje på eigen dialekt
  • nynorsk.org er perfekt for dei som snakkar bokmål og ikkje kan byggje på eigen dialekt
  • nynorsk.org er perfekt for alle som vil ha klårt svar