Ordbanken er no komplett

Heile nynorsk.org-normalen er no søkbar med søkjefunksjonen. Alle ord frå Norsk ordbank er lagde inn. Det gjenstår likevel ein del opprydningsarbeid og truleg ein del feilretting.

Språkrådet har arbeidd med ein ny nynorsknormal sidan 1997. Det er framleis uvisst kva som skjer, men det kjem truleg ein ny normal om få år. Nynorsk.org-normalen ligg truleg i hovudsak innanfor den nye normalen, men nokre justeringar vil bli gjort når den tid kjem.

Det gjenstår elles ein del arbeid med desse nettsidene, ikkje minst ei innføring og eit oversyn. Dette kjem til å kome etter kvart.